Back to Top

Public Relations

PR-commissie

De PR-commissie is in het leven geroepen nadat er geen redactie en hulpverleners meer waren voor het uitbrengen van het WVV-clubblad genaamd Time Out. Aan het einde van seizoen 2004-2005 is, vanaf 1962, het laatste clubblad uitgegeven.

IMG 0068Ger van Weerlee destijds hoofdredacteur van de clubbladredactie en op dat moment ook bestuurslid onderkende de noodzaak dat niet alleen leden geïnformeerd moesten worden maar dat WVV ook een grotere bekendheid zowel binnen en buiten Wassenaar moest verkrijgen. In 2007 heeft hij toen het voortouw genomen om een PR-commissie te formeren. Het waren Marjanne van der Velde en Jan Rijskamp die hij wist te ‘strikken’ voor dit nuttige werk. En ja, zij doen dit nog steeds.

 

 

 

 

 

PR bij WVV

Tijdens het actieve volleybalseizoen schrijft Jan wekelijks de stukjes en maakt Marjanne de bijbehorende foto’s. Daarnaast maken zij het foldermateriaal, uitnodigingen voor toernooien en verrichten zij andere PR-activiteiten. Bij grotere evenementen worden zij ondersteund door mede WVV-ers.

Voor het nodige PR-werk zorgen uiteraard ook onze webmaster en beheerder van de Facebookpagina. Zij verwerken alle stukjes op respectievelijk de WVV website en de WVV Facebookpagina. Beiden verwerken daarbij vanzelfsprekend ook op hun manier de nieuwtjes over volleybal en WVV in het bijzonder.

Daarnaast maakt onze secretaris elk seizoen 4 nieuwsbrieven waarin vrolijke, akelige, feitelijke en praktische feiten over WVV en volleybal elkaar afwisselen. Deze nieuwsbrieven worden, via de e-mail, naar al onze leden gezonden.

Verzoek

Heb je een tekst/verhaaltje over een WVV wedstrijd, toernooi of andere WVV activiteit dan wel gebeurtenis en wil jij daar verdere bekendheid aan geven? Stuur dan a.u.b. je tekst/het verhaaltje door naar de PR-commissie je doet ze daar een groot plezier mee. 

Persoonsgegevens

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is alles in het werk gesteld om toestemming te verkrijgen voor publicatie van o.a. fotomateriaal en het gebruik van persoonsgegevens in openbare publicaties voor zover een en ander niet valt onder de journalistieke vrijheid.

Voor zover een en ander niet als journalistieke vrijheid wordt gezien, is met ingang van het seizoen 2018-2019 van elk persoon op schrift toestemming verkregen voor het verwerken van zijn/haar persoonsgegevens in publicaties (tekst en foto) door WVV c.q. de PR-commissie.

Zie ook onze privacy verklaring.

WassHappening

Gliselle van der Kleij - Dimaiwat voor de WVV PR-kraam tijdens de WassHappening! 21 mei 2017