Back to Top

Opzeggen

Opzeggen lidmaatschap

  • De regels voor het beëindigen van een lidmaatschap bij een vereniging zijn vastgelegd in het burgerlijk wetboek boek 2, artikel 35. Daarin staan ook de bijbehorende voorwaarden vermeld waaraan de vereniging moet voldoen.
  • Indien je het volgende seizoen geen lid meer wenst te zijn van WVV, kun je schriftelijk of per e-mail opzeggen vóór 1 juni van het lopende seizoen, bij de secretaris van de  vereniging. E-mail: Secretaris
  • Zie voor uitzondering artikel 5 lid 3 van het Huishoudelijk Reglement.
  • Uiteraard kun je ook tussentijds het lidmaatschap opzeggen maar dan blijf je het gehele voor jouw geldende contributiebedrag van dat lopende seizoen verschuldigd aan WVV. Zie de statuten van WVV, artikel 10 punt 9.
  • Let op: tussentijds is dus ook aan het begin van een seizoen.

Het verenigingsjaar loopt van 1 juni tot en met 31 mei van het daaropvolgende jaar (artikel 2, statuten).