Interview met…..

Foto KirstenDe PR-commissie van de Wassenaarse Volleybal Verenigingfoto Miranda

sprak met de nieuwe voorzitter Kirsten Harberink (links) en de nieuwe

vice-voorzitter Miranda Groen (rechts).

 

 

 

Kirsten en Miranda willen jullie je even voorstellen.

 

Kirsten:

Ik ben 27 jaar, woon sinds kort in Voorhout en ben nu al een jaar of 12  lid van WVV.

Na een korte periode tweede secretaris te zijn geweest binnen het bestuur heb ik mezelf opgeworpen om voorzitter te zijn. Naast mijn taken als voorzitter ben ik buschauffeuse in het

dagelijks leven.

 

Miranda:

Ik ben Miranda Groen, geboren op 11 juni 1971 (47), woon mijn hele leven in Wassenaar.

Ik woon samen met mijn dochter Alisha (22) en zoon Thijmen (19). Ben werkzaam in De Burcht, een serviceflat voor ouderen in Wassenaar, in de functie hoofd interne zaken

 

 

Je bent sinds kort voorzitter/vice-voorzitter. Waarom heb je je verkiesbaar gesteld?

 

Kirsten:

WVV heeft al sinds het begin dat ik kennismaakte met de vereniging een speciaal plekje in mijn hart. Ik kan niet stilzitten en ik ben graag op meerdere manieren verbonden en belangrijk voor de club. Dit was een mooie nieuwe uitdaging voor mezelf. Ook om mezelf als persoon te laten groeien.

 

Miranda:

Ik heb 2 seizoenen meegespeeld in het mix 2 team. Nadat ik ben gestopt bleef ik contact houden. Ik werd verenigingslid en ook uitgenodigd voor de jaarlijkse BBQ ter afsluiting van het seizoen. Tijdens deze BBQ werd ik door Wil Westgeest gepolst of ik interesse had in een bestuursfunctie. Hij heeft mij verteld wat de functie van voorzitter binnen WVV zou inhouden.
Tijdens de ALV, waarvoor ik ben uitgenodigd, heb ik ingestemd om samen met Kirsten de functie van voorzitter op mij te nemen.

Reden: interesse in de vereniging en een samenwerking aan te gaan met een zeer betrokken bestuur dat bestaat uit hele gedreven mensen. Zij besteden veel vrije tijd aan de vereniging. De functie van vice-voorzitter spreekt mij ook aan omdat ik buiten de vereniging, in de Gemeente Wassenaar, ook de vereniging kan en mag vertegenwoordigen. Het maken en onderhouden van deze contacten lijkt mij een leuke uitdaging

 

 

Hoe is de taakverdeling tussen voorzitter en vice-voorzitter?

 

Kirsten:

We proberen zoveel mogelijk taken samen te doen en zien tijdens het voorzitterschap wie welke taken tot zich neemt.

 

Miranda:

Afwisselend zullen Kirsten en ik de bestuursvergaderingen voorzitten en de ALV. Verder zijn wij beiden op de hoogte van het Algemene beleid en de zaken die binnen het bestuur besproken worden. Het bestuurlijk contact met de Gemeente zal meer mijn verantwoording zijn. Ook zal ik de vereniging vertegenwoordigen bij vergaderingen van het Wassenaars Sportcontact. Verder zal ik aandacht besteden aan de ‘week van de scheidsrechter’. Het voordeel van samen de functie van voorzitter invullen is eigenlijk wel dat we elkaar kunnen vervangen. De ‘druk’ wordt verdeeld. Zodat wij beiden, naast onze fulltime baan, deze functie kunnen vervullen.

 

 

Wat voor vereniging is WVV? Prestatiegericht of gezelligheidsclub?

             

              Kirsten:

WVV is absoluut een gezelligheidsclub, maar kan de (af en toe uitmuntende) prestaties van de teams of individuele leden ook eren en waarderen. Zo is ons tweede mixteam al meerdere jaren op rij kampioen in haar competitie en spelen de heren sinds vorig seizoen in de toppoule. Maar naast het serieuze volleybal in het veld is er meer dan genoeg ruimte voor ontspanning naast het veld. De eerste woensdagtraining van de maand wordt traditioneel afgesloten met een hapje op kosten van de vereniging en aan het einde van het seizoen hebben we een BBQ voor alle leden.

 

              Miranda:

 WVV is een hele sociale vereniging. Dat zie je alleen al aan het feit dat er een speciale

‘Lief en Leed Commissie’ is. Er wordt buiten de sportactiviteiten ook aandacht aan

verjaardagen besteed. Een kaartje en/of bloemetje als je ziek bent. Dat alles hoort ook

bij WVV. Maar ook sporters die ‘fanatieker’ zijn en een goed spel willen spelen komen zeker aan bod binnen WVV. Het is een mooi combinatie van spelprestatie en gezelligheid. Ook dat kan.

      

      

Wat wil je bereiken met  WVV?

             

              Kirsten:

Ik hoop WVV weer te zien groeien naar een grote vereniging met ook een jeugdafdeling.

Dit zal niet tijdens mijn periode als voorzitter zijn, daar is die stap te groot voor. Samen met

het huidige bestuur hoop ik toch een paar grote stappen te kunnen zetten in het realiseren

van deze droom.

      

              Miranda:

Ik wil dat het een toegankelijke vereniging blijft. Een sportieve uitlaadklep voor iedere

sporter die op zoek is naar een leuke teamsport.

Persoonlijk groeien in mijn functie als vice-voorzitter, waarin ik van mijn medebestuurders nog veel kan en wil leren.

      

Op welke manier wil je dat realiseren?       

           

            Kirsten:

Veel reclame maken en ook mensen zonder ervaring met volleybal uitnodigen om te komen meedoen op een training. Ervaring moet je opdoen en dat kan natuurlijk niet zonder te spelen. Wanneer je denkt dat volleybal niets voor je is, je te oud bent (ons oudste spelende lid is 73) of gewoonweg geen conditie hebt: kom langs, je bent van harte welkom en we hebben voor iedereen een plekje in het veld!

 

            Miranda:

Mij openstellen voor mijn omgeving en mijn inzet en betrokkenheid tonen zoals mij dat gewoon is. Mijn opgewekte persoonlijkheid en empathie voor de medemens zal mij daarbij helpen. Ik heb deze stap vol vertrouwen genomen en weet dat ik bij twijfels kan rekenen op de steun van de medebestuurders van WVV die al zo vele jaren de kennis en ervaring binnen de vereniging hebben.

 

Hoe ziet de toekomst er verder uit voor WVV? Waar zal b.v. in de toekomst worden gespeeld nu de nieuwe sporthal bij de Kieviten komt? En wat  vindt je daarvan?

            Kirsten:

Belangrijk is wel dat wij mee gaan verhuizen naar een eventuele nieuwe locatie zolang er wel rekening wordt gehouden met de (verplichte) eisen aan het veld en de zaal en onze (persoonlijke) eisen aan de sporthal in het algemeen. Ook op een eventuele nieuwe locatie zal ik me met hart en ziel inzetten voor deze fijne vereniging.

Miranda:

De toekomst voor WVV ziet er goed uit. Bijna wekelijks staat er een leuk artikel in De Wassenaarse Krant verzorgd door een zeer actieve PR-commissie. Ook via Sociale Media wordt aandacht aan de vereniging besteed. We zijn zichtbaar. Dat blijkt ook wel aan het aantal expats dat de weg naar onze Vereniging weet te vinden. Om deze weg gemakkelijk te maken voor alle Wassenaarders is het wat mij betreft belangrijk dat de nieuwe Sporthal bereikbaar blijft. Niet zo afgelegen aan de buitenkant van onze dorpskern. Mijn wens zou zijn een centrale plek in het hart van de dorpskern. Voor iedereen goed bereikbaar, ook op de fiets. Hoe verder je een sporthal uit het centrum plaatst, hoe meer mensen geneigd zijn om de auto te gebruiken. Een sporthal is bedoeld voor binnensporten, deze hal hoeft niet noodzakelijkerwijs in de buurt van sportvelden te worden geplaatst.

De PR-commissie van de Wassenaarse Volleybal Vereniging wenst de voorzitter en de vice-voorzitter heel veel  bestuurlijke en sportieve successen in de komende jaren.

      

Tekst: Ger van Weerlee

 Foto’s: Marjanne van der Velde en Miranda Groen