De PR-commissie van de Wassenaarse Volleybal Vereniging sprak met de nieuwe secretaris Jeanne Taal.

Pasfoto Jeanne

Jeanne wil je je even voorstellen. 
Ik ben Jeanne Taal-Ubachs. Ik ben geboren in Nijmegen, opgegroeid in Leidschendam en sinds augustus 1995 woonachtig in Wassenaar. In 1996 ben ik lid geworden van de recreatieafdeling binnen WVV, omdat ik me graag thuis wilde voelen in Wassenaar. Dit is wel gelukt! Hoewel ik sinds januari 2015 geniet ik van mijn (pre-)pensioen, ben ik een bezig bijtje: naast het secretariaat van WVV heb ik een eigen bedrijf en ben ik vrijwilliger bij Vier het Leven.

Je bent sinds kort secretaris. Waarom heb je je verkiesbaar gesteld?
Ik heb me verkiesbaar gesteld, omdat een vereniging niet zonder (voltallig) bestuur kan en WVV, waar ik met veel plezier lid van ben, vacante bestuursfuncties had.

Waar bestaat jouw taak uit?
De secretaris is de eerste contactpersoon namens de vereniging met de wereld buiten de vereniging. Binnen de vereniging zorgt de secretaris (samen met de 2e secretaris) voor alle schriftelijke correspondentie (zoals up-to-date houden van bestaande documenten, het opstellen en verzenden van de nieuwsbrief voor de leden, het verslagleggen van bestuursvergaderingen en de algemene vergadering voor de leden van de vereniging).

Speel je ook competitie?
Ik speel sinds het begin van mijn lidmaatschap ook competitie, momenteel in de Mix 2.

Wat voor vereniging is WVV? Prestatiegericht of gezelligheidsclub?
WVV is eigenlijk beiden: een goede teamprestatie is belangrijk, maar er is ook volop gelegenheid (na de training of de wedstrijd) om gezellig samen te zijn! WVV is de laatste jaren ook steeds meer een smeltkroes geworden van allerlei nationaliteiten, wat een leuke invloed heeft op de gezelligheid.

Wat wil je bereiken met WVV?
Ik hoop dat WVV nog vele jaren het volleybalspel in Wassenaar kan organiseren. Hiervoor zijn echter voldoende leden nodig. Door verhuizing, drukke baan en leeftijd moeten helaas sommige leden hun lidmaatschap beëindigen, waardoor nieuwe ledenaanwas onontbeerlijk is.

Op welke manier wil je dat realiseren? 
WVV heeft een actieve PR-commissie. Ik wil hen, daar waar ik kan, ondersteunen in de werving van leden. De nieuwe leden hoop ik een warm welkomsgevoel te geven.

Wat vind je van het plan van een nieuwe sporthal onder de vlag van de Kieviten?
Het plan voor de nieuwe sporthal lijkt op dit moment in de wacht te staan. Als bestuur zullen wij zeker de vinger aan de pols houden om uiteindelijk te zorgen dat WVV (en alle binnensporten) een eerlijke kans krijgen om hun sport te continueren na sluiting van de huidige sporthal De Schulpwei.

Heb je verder nog iets toe te voegen aan dit interview?
WVV heeft sinds kort haar telefonische bereikbaarheid verbeterd. Via het speciale WVV-nummer 06-24848258 kun je mij (of mijn plaatsvervanger) om informatie vragen.

De PR-commissie van de Wassenaarse Volleybal Vereniging wenst secretaris Jeanne heel veel bestuurlijke successen in de komende jaren.

Tekst: Ger van Weerlee, Foto: Marjanne van der Velde