Zoeken

nlenfrdehuitptes

Hits

Artikelen bekeken hits
137122

Belangrijke data in het seizoen 2019 - 2020

Datum

Activiteit

vóó'r 12 mei 2019

Opgaven aan de Nevobo van wedstrijdteams en speeldata in het seizoen 2018-2019

vóór 1 september 2019

reactie op ontwerp wedstrijdprogramma en opgave wedstrijdspelers

19 augustus 2019

Bestuursvergadering

31 augustus 2019

1e nieuwsbrief

Woensdag
4  september 2019

Start 1e training volleybalseizoen

30 september 2019

Bestuursvergadering

november 2019

2e nieuwsbrief

12 november 2019

Bestuursvergadering

17 december 2019

Bestuursvergadering

8 januari 2019

WVV Olieballentoernooi voor leden en introducés

februari 2020

3e nieuwsbrief

21 januari 2020

Bestuursvergadering

2 maart 2020

Bestuursvergadering

april 2020

4e nieuwsbrief

6 april 2020

Bestuursvergadering

9 mei 2020

Het WVV  Lente….Vreugd Toernooi voor mix teams 16+

18 mei 2020

Bestuursvergadering

3 juni 2020

Algemene ledenvergadering

   mei/juni 2020

WVV - BBQ

31 mei 2020

Uiterste opzegdatum lidmaatschap voor het nieuwe seizoen*

 *Zie voor uitzondering art. 5 Huishoudelijk reglement

De Wassenaarse Volleybal Vereniging

ook na ruim 55 jaar nog steeds

springlevend