Zoeken

nlenfrdehuitptes

Hits

Artikelen bekeken hits
236442

Belangrijke mededeling  01.06.2020:

Het coronavirus maakte het niet mogelijk om vóór 1 juni 2020 een algemene vergadering te houden.
Gelet op de momenteel 
geldende mogelijkheden is besloten de algemene vergadering te verplaatsen naar woensdag 2 september 2020. Ook de wet is daarop aangepast. Met instemming van de leden wordt de tijd
tussen, in ieder geval, 1 juni en 2 september 2020 bestuurstechnisch gezien als 
volgt opgelost: 
Kirsten en Miranda blijven voorzitter, Jeanne blijft secrtaris en is tevens waarnemend penningmeester.
Jan Rijskamp 
blijft in die tijd wedtrijdsecretaris en scheidrechtercoordinator.
Tevens hebben alle commissieleden aangegeven hun taak in die periode te blijven uitvoeren.

Belangrijke data in het seizoen 2019 -2020

Datum

Activiteit

vóór 12 mei 2019

Aanmelden van wedstrijdteams en speeldata in het seizoen 2018-2019 aan de Nevobo

vóór 1 september 2019

Reactie op ontwerp wedstrijdprogramma en opgave wedstrijdspelers

19 augustus 2019

Bestuursvergadering

31 augustus 2019

1e nieuwsbrief

Woensdag
4  september 2019

Start 1e training volleybalseizoen

30 september 2019

Bestuursvergadering

12 november 2019

Bestuursvergadering

december 2019

2e nieuwsbrief

8 december 2019

Laatste dag voor het aanmelden van jeugdteam(s) voor 2e helft van de competitie.
Om diverse redenen (o.a. te weinig C. jeugdleden) is er geen jeugdteam aangemeld.

17 december 2019

Bestuursvergadering

8 januari 2020

WVV Olieballentoernooi voor leden en introducés
Aansluitend de traditonele nieuwjaarsbijeenkomst

februari 2020

3e nieuwsbrief

21 januari 2020

Bestuursvergadering

2 maart 2020

Bestuursvergadering

april 2020

4e nieuwsbrief

6 april 2020

Bestuursvergadering

9 mei 2020

Het WVV  Lente….Vreugd Toernooi voor mix teams 16+   (beginnend en gevorderd)

GAAT IN VERBAND MET HET CORONA-VIRUS NIET DOOR

18 mei 2020

Bestuursvergadering

3 juni 2020

2 september 2020

Algemene ledenvergadering

IS VERPLAATST NAAR WOENSDAGAVOND 2 SEPTEMBER 2020

13 juni 2020

WVV - BBQ
In overleg met Peggy heeft het bestuur besloten dat de BBQ op 13 juni a.s. in verband met het coronavirus NIET doorgaat maar vooralsnog  wordt verzet naar begin september.
De extacte datum wordt later bekend gemaakt.

31 mei 2020

Uiterste opzegdatum lidmaatschap voor het nieuwe seizoen*

 *Zie voor uitzondering art. 5 Huishoudelijk reglement

De Wassenaarse Volleybal Vereniging

ook na ruim 55 jaar nog steeds

springlevend