Zoeken

nlenfrdehuitptes

Hits

Artikelen bekeken hits
119557

Belangrijke data in het seizoen 2019 - 2020

Datum

Activiteit

vóó'r 12 mei 2019

Opgaven aan de Nevobo van wedstrijdteams en speeldata in het seizoen 2018-2019

vóór 1 september 2019

reactie op ontwerp wedstrijdprogramma en opgave wedstrijdspelers

  augustus 2019

Bestuursvergadering

  september 2019

1e nieuwsbrief

Woensdag
4  september 2019

Start 1e training volleybalseizoen

   oktober 2019

Bestuursvergadering

.. november 2019

2e nieuwsbrief

    november 2019

Bestuursvergadering

    december 2019

Bestuursvergadering

    8 januari 2019

WVV Olieballentoernooi voor leden en introducés

    februari 2020

3e nieuwsbrief

....januari 2020

Bestuursvergadering

    maart 2020

Bestuursvergadering

    april 2020

4e nieuwsbrief

  .........2020

Het WVV  Lente….Vreugd Toernooi voor mix teams 16+

    april 2020

Bestuursvergadering

    mei 2020

Bestuursvergadering

   mei/juni 2020

Algemene ledenvergadering

   mei/juni 2020

WVV - BBQ

31 mei 2020

Uiterste opzegdatum lidmaatschap voor het nieuwe seizoen*

 *Zie voor uitzondering art. 5 Huishoudelijk reglement

De Wassenaarse Volleybal Vereniging

ook na ruim 55 jaar nog steeds

springlevend