Artikelindex

Het WVV-buitentoernooi

Tussen 1970 en 1996 heeft WVV 25 maal het WVV buitentoernooi georganiseerd. Het speelde zich in die jaren af op het gemeentelijk sportveld aan de Zanderijlaan hoek Prinsenweg. Het werd een nationaal gebeuren met op z’n top deelname van ca. 2800 volleyballers
op 67 volleybalvelden. Een organisatie van jewelste. Deelnemers/sters kwamen uit het hele land, België en zelfs Frankrijk.

 

Buitentoernooi

                             Overzicht van de speelvelden met op de achtergrond het zwembad (inmiddels afgebroken).

Clubgebouw

Na enkele omzwervingen in de gemeente op zoek naar een eigen verenigingsgebouw kreeg WVV, na de zolder van de voormalige kleuterschool aan de Kerkstraat 30, in 1982 de beschikking over de helft van een peuterschooltje dat stond achter de Weth. Huibregtseschool aan de Burmanlaan 71.

Dat gebouw kostte de vereniging zegge en schrijve f 0,00. Een eigen clubgebouw werd een feit. Het sociale leven van de vereniging kwam hier volop tot zijn recht ook doordat enkele leden in bezit waren van een horeca-diploma. Na afloop van de training op de woensdagavond alsmede de thuis- en uitwedstrijden op de vrijdagavond konden de leden daar onder het genot van een drankje en een hapje napraten over o.a. de wedstrijd. Naast vergaderingen en feestjes werden er ook klaverjasavonden en jeugdactiviteiten georganiseerd zoals een weekend met een overnachting. Er was zelfs een drankwetvergunning.

Helaas moest de vereniging per 1 april 2012, op last van het Gemeentebestuur, het clubgebouw verlaten. Een alternatieve verenigingsruimte is (nog steeds) niet beschikbaar. Het gebouw werd tevens als repetitieruimte gebruikt door accordeonvereniging DVS en een muziekband. Verder werd het gebouw benut voor de opslag van het materiaal dat nodig was voor het houden van het grote volleybaltoernooi. Het gebouw is helaas in 2015 volledig gesloopt.

Clubblad, nieuwsbrief

Vanaf het prilste begin heeft WVV een contactblad gehad. Van een wekelijks ‘WVV contact’ naar een maandelijks clubblad genaamd ‘Time Out’. Door de terugloop van leden kwamen veel activiteiten binnen de vereniging onder druk te staan. Zo kwam er een eind aan het WVV clubblad ‘Time Out. In juni 2005 kwam het laatste clubblad uit. Hiervoor in de plaats kwam een ‘gelegenheids’ redactie. Verslagen die normaal in het clubblad verschenen, werden vanaf die tijd steevast ter publicatie naar de 3 weekbladen die Wassenaar toen rijk was gestuurd. Al snel (2007) werd dit omgezet in een échte’ PR-commissie. Deze functioneert (10-2019) nog steeds met dezelfde medewerkers,  De informatie aan de leden, wat voorheen via het clubblad gebeurde wordt nu verwerkt in een nieuwsbrief. Het bestuur maakt deze nieuwsbrief en stuurt deze 4 maal per seizoen via de e-mail aan de leden toe.