Artikelindex

Historie WVV 

Logo WVV 1

De Wassenaarse  Volleybal Vereniging is op 30 juli 1962 opgericht. De vereniging heeft inmiddels een rijke geschiedenis. Vóór juli 1962 bestond er in Wasenaar al een volleybalvereniging met de naam ‘Raaphorst’. De vereniging was van katholieke origine. De niet-katholieke leden van die vereniging mochten wel mee volleyballen, maar stemrecht hadden ze niet. Toen er van katholiek hogerhand een verbod kwam voor het aannemen van nieuwe niet-katholieke leden besloot een aantal Wassenaarders om een nieuwe volleybalvereniging op te richten. Een vereniging waar iedereen lid van mag worden met welk geloof of afkomst dan ook. De Wassenaarse Volleybal Vereniging (WVV).

Het eerste bestuur bestond uit mede-oprichters: Jan Filippo (voorzitter), Fenny Bloem (secretaris), Jan van der Bergh (penningmeester), Ada van der Bergh-Spaans (wedstrijdsecretaris), Betty Langerak (innen contributie dames) en Piet Lageveen (innen contributie heren). De (bestuurs)leden van het eerste uur brachten persoonlijk het kapitaal bijeen om de materialen
(ballen e.d.) aan te kunnen schaffen en de eerste huur te bekostigen.

Na een ledenwerfcampagne kon WVV al snel met zes teams starten in de competitie van de Nederlandse Volleybal Bond.

Kampioenen 1962 1963

Het eerste damesteam bestaande uit Margot Batelaan, Riet Bekooy, Fenny Bloem, Suse Lagerberg, Betty Langerak, Evelien Meyer, Jenny Bloem en Lien Jongking met coach Jan v.d. Bergh werd al direct kampioen in de tweede klasse.

 

 


Wedstrijden en trainingen

Tussen 1962 en 1972 speelde WVV haar wedstrijden en trainingen op verschillende locaties in Wassenaar. Het begon op een grasveld op de hoek van de Prinsenweg/Prinses Marielaan. Maar al snel kon dat in de gymzaal van de Europaschool met de wedstrijden in de Den Deijlschool aan de Middelweg. Daarna werd getraind in onder andere de Karel Doorman Mavo, de Weth. Huibregtseschool, de sporthal en het Adelbert College. Sinds augustus 2007 vinden alle trainingen plaats in sporthal De Schulpwei.

In het seizoen 1969-1970 moest er helaas wegens een tekort aan trainingruimte een ledenstop ingevoerd worden. Gelukkig kon deze het seizoen daarop weer beëindigd worden.

Op 21 januari 1972 werd de sporthal (De Schulpwei) officieel geopend. Sindsdien speelt WVV daar haar thuiswedstrijden en doet dat nog steeds. In het seizoen 1971-1972 werd op 17 maart 1972 het 250e WVV lid ingeschreven.

In 1973 werd de volleybalvereniging Raaphorst opgenomen in WVV. WVV groeide daardoor sterk, maar ook vanwege een steeds grotere belangstelling voor het volleybal.

Binnen het toenmalige WVV was ook een badminton-afdeling aanwezig. Op 1 juni 1974 ging deze afdeling zelfstandig verder als
BC-Wassenaar.

In de jaren 1974-1978 werd WVV gesponsord door het meubelwinkelbedrijf Leski. In die jaren ging de vereniging door het leven als
v.v. Leski Wassenaar. Van de WVV-teams speelde de dames 1 op dat moment op het hoogste niveau ooit door een WVV-team behaald namelijk de 3e divisie. Na de sponsortijd ging de vereniging weer verder als WVV. Omstreeks 1980 had WVV meer dan 200 leden (!) met
14 teams in de competitie. Maar vanaf de negentiger jaren neemt het ledental van de vereniging af. De wereld verandert en zo ook het verenigingsleven
Een van het sprekendste resultaten behaald door een WVV-team was dat van het meisjes A-team. In 1975 werden zij junioren KAMPIOEN van NEDERLAND een unieke prestatie.

Zij werden op het raadhuis gehuldigd door burgemeester K. Staab (zie onderstaande foto).

Meisjes A team kampioen

                    Conny van Tilburg-Wendy de Jong-Erna v Leusden-Annet v.d Krogt-Anneke Verhart-Anneke Griever-Marja v.d. Bergh
                                               Noor Sanberg - Carolien Bregman - Ellen Peters - Jolanda Remmerswaal - burgemeerster. K Staab

In de loop der jaren zijn door diverse teams van WVV (Jeugd, Dames, Heren, recreatie-heren en –mix) meerdere kampioenschappen behaald (zie bij kampioenen). Door de daaruit volgende promoties speelden de dames 1 uiteindelijk in de 3e divisie, de heren 1 in de promotieklasse, de recreatie heren 1 in de Toppoule regio West, de Mix 1 in de A poule en de Mix 2 in poule B van de regio West, Rijnland.

Nadat het wedstrijdseizoen voorbij was, werd tot 2014 op het grasveld achter ons toenmalige clubgebouw aan de Burmanlaan door velen nog een aantal onderlinge partijtjes gespeeld.

 

 


 


Het WVV-buitentoernooi

Tussen 1970 en 1996 heeft WVV 25 maal het WVV buitentoernooi georganiseerd. Het speelde zich in die jaren af op het gemeentelijk sportveld aan de Zanderijlaan hoek Prinsenweg. Het werd een nationaal gebeuren met op z’n top deelname van ca. 2800 volleyballers
op 67 volleybalvelden. Een organisatie van jewelste. Deelnemers/sters kwamen uit het hele land, België en zelfs Frankrijk.

 

Buitentoernooi

                             Overzicht van de speelvelden met op de achtergrond het zwembad (inmiddels afgebroken).

Clubgebouw

Na enkele omzwervingen in de gemeente op zoek naar een eigen verenigingsgebouw kreeg WVV, na de zolder van de voormalige kleuterschool aan de Kerkstraat 30, in 1982 de beschikking over de helft van een peuterschooltje dat stond achter de Weth. Huibregtseschool aan de Burmanlaan 71.

Dat gebouw kostte de vereniging zegge en schrijve f 0,00. Een eigen clubgebouw werd een feit. Het sociale leven van de vereniging kwam hier volop tot zijn recht ook doordat enkele leden in bezit waren van een horeca-diploma. Na afloop van de training op de woensdagavond alsmede de thuis- en uitwedstrijden op de vrijdagavond konden de leden daar onder het genot van een drankje en een hapje napraten over o.a. de wedstrijd. Naast vergaderingen en feestjes werden er ook klaverjasavonden en jeugdactiviteiten georganiseerd zoals een weekend met een overnachting. Er was zelfs een drankwetvergunning.

Helaas moest de vereniging per 1 april 2012, op last van het Gemeentebestuur, het clubgebouw verlaten. Een alternatieve verenigingsruimte is (nog steeds) niet beschikbaar. Het gebouw werd tevens als repetitieruimte gebruikt door accordeonvereniging DVS en een muziekband. Verder werd het gebouw benut voor de opslag van het materiaal dat nodig was voor het houden van het grote volleybaltoernooi. Het gebouw is helaas in 2015 volledig gesloopt.

Clubblad, nieuwsbrief

Vanaf het prilste begin heeft WVV een contactblad gehad. Van een wekelijks ‘WVV contact’ naar een maandelijks clubblad genaamd ‘Time Out’. Door de terugloop van leden kwamen veel activiteiten binnen de vereniging onder druk te staan. Zo kwam er een eind aan het WVV clubblad ‘Time Out. In juni 2005 kwam het laatste clubblad uit. Hiervoor in de plaats kwam een ‘gelegenheids’ redactie. Verslagen die normaal in het clubblad verschenen, werden vanaf die tijd steevast ter publicatie naar de 3 weekbladen die Wassenaar toen rijk was gestuurd. Al snel (2007) werd dit omgezet in een échte’ PR-commissie. Deze functioneert (10-2019) nog steeds met dezelfde medewerkers,  De informatie aan de leden, wat voorheen via het clubblad gebeurde wordt nu verwerkt in een nieuwsbrief. Het bestuur maakt deze nieuwsbrief en stuurt deze 4 maal per seizoen via de e-mail aan de leden toe.


WVV 50 jaar!

De Wassenaarse Volleybal Vereniging vierde in 2012 haar 50-jarige bestaan. In de aanloop naar de feestelijkheden in het kader van het jubileum besteedde De Wassenaarse Krant de nodige aandacht aan ons als jubilaris.

Op vrijdag 7 april 2012, werd, in het destijds achter de vormalige Weth. Huibregtse basisschool aan de Burmanlaan staande WVV clubgebouw, het lustrumjaar 2012 officieel ingeluid met onderstaand interview:

“Francis Golden weet het treffend te zeggen: “Ik wil bewegen in de winter.” Esther Kaptein vult aan: “Onze recreatieteams bestaan uit mannen én vrouwen” en, “Het is echt een gezellige club,” verklaart, Angela Kriek. Deze drie dames vormen samen de lustrumcommissie van de Wassenaarse Volleybal Vereniging. Deze vereniging viert dit jaar (2012) haar 50-jarige bestaan. De dames nodigden ook iedereen uit om vooral eens een kijkje te komen nemen en wellicht zelfs eens mee te spelen!”

“Het volleybalseizoen speelt zich dus vooral af in de wintermaanden en dat is natuurlijk een aantrekkelijke factor. Als je competitie speelt, is dat voor de thuiswedstrijden op de vrijdagavond en voor de uitwedstrijden kan dat op elke andere avond in de week zijn. Twee keer in de week vaste beweging is in ieder geval haalbaar. En de wedstrijden kunnen ook nog eens ongelooflijk spannend zijn!”

 “Haha, de tegenstander loopt nooit in de weg,” lacht Angela, als ze probeert uit te leggen waarom ze dit zo’n heerlijke sport vindt. “We staan met ons zessen in het veld, deze plekken kunnen we onderling ook afwisselen, het is een echte teamsport.”

Iedere woensdagavond komen de leden samen om te trainen. De jeugd vanaf 18:15 uur en daarna volgen vanaf 20:15 uur de dames uit de reguliere competitie en de dames/heren recreanten. Een avond vol gezelligheid, maar vooral ook met aandacht voor het volleyballen".
Tot zover het interview.

Op zaterdag 21 april 2012 was het zover. Het WVV jubileumfeest werd om 13:00 uur door toernooileidster Francis Golden geopend met het Abraham en Sara-volleybaltoernooi in de feestelijk versierde sporthal De Schulpwei, aan de Dr. Mansveltkade 1. Het toernooi stond open voor recreanten vanaf 18 jaar in de beginners en gevorderde klasse. Je hoefde geen lid van een vereniging te zijn om mee te kunnen doen. Gezelligheid was het uitgangspunt.

Uiteindelijk streden 11 teams met meer dan 70 deelnemers/sters in twee poules om de punten.

Abraham en Sara toernooi

In een prima sfeer werd er op een behoorlijk niveau zeer enthousiast gevolleybald. Een soepel lopende organisatie zorgde ervoor dat alles zeer goed verliep. Om 16:00 uur kon de balans worden opgemaakt. In de wedstrijdpoule was het team van Leython de sterkste en in de recreatiepoule het team van 'de Gakkers'. Beide teams kregen een heerlijke slagroomtaart met de beeltenis van Sara en Abraham erop.

Om 17:00 uur begon de jubileumreceptie in de kantine van de sporthal. Het bestuur van WVV en de jubileumcommissie konden vele belangstellenden welkom heten. Zeer veel ‘oud’leden uit alle delen van het land hadden de moeite genomen om naar Wassenaar te komen. Ook veel leden en relaties gaven acte de présence. In een geanimeerde receptie werd nog eens uitvoerig nagepraat over de belevenissen van de afgelopen vijftig jaar.

WVV gaf op 1 september 2012 een vervolg aan het 50 jarig jubileumfeest en ging met haar leden naar Oud-Alblas.

De jubileumcommissie had gezorgd dat niemand zich hoefde te vervelen. De leden konden kiezen uit: roeien, fietsen, een boottocht maken en/of boerengolf spelen. Na alle inspanningen was er ‘s middags een lekkere en uitgebreide lunch en ‘s avonds een lopend buffet in café Restaurant “De Krom” wat heerlijk smaakte. Al met al echt een feestelijke en geslaagde dag. Dank aan Angela, Esther en Francis voor de vlekkeloze organisatie.

Vervolgens gaat deze sportieve en sociale vereniging beginnen aan de volgende 50 jaar. ?

WVV dankt de redactie van De Wassenaarse Krant voor haar welwillende medewerking met het plaatsen van de zesdelige afleveringen
over het 50 jarig bestaan van WVV in haar weekblad.


Olieballentoernooi

Al enkele jaren achtereen starten we elk jaar met het zogenaamde olieballentoernooi voor leden en introducés gevolgd door een nieuwjaarsbijeenkomst. In onderlinge partijtje wordt er fanatiek volleybal gespeeld om de 'prijzen'.

Olieballentoernooi

 

Alle successen en tegenslagen maakt dat WVV anno nu nog steeds robuust en vast op haar gespierde benen staat.

Ja, deze ‘kleine’ maar hechte sportgemeenschap volleybalt, traint en speelt wedstrijden met enorm veel plezier!

 


 WVV-kampioenen vanaf de oprichting

**Deze pagina is nog in onderhoud**

 Seizoen  Welk(e) team(s) Klasse/poule 
 1962-1963 Dames 1   2e klas
 1971-1972 Junioren A   
 1974-1975 Dames 2, Meisjes junioren, Jongens junioren  
 1976-1977 Dames 2   
 1977-1978 Jongens junioren A   
1979-1980

Heren 1 
Meisje junioren A

1e klas
2e klas

1980-1981 Heren 2 2e klasse A 
1984-1985

Dames 3
Heren 4
Meisje junioren A

4e klasse B
4e klasse B
1e klasse

1988-1989 Dames 1 1e klasse
1989-1990 Meisjes junioren A1 2e klasse A
1991-1992

Jongens junioren A1 (mix)
Recreatie mix 1

3e klasse B
Rijnland.
1992-1993 Jeugd C1  
1993-1994 Dames 4 5e klasse C
1995-1996 Meisje B1 klas 1
1996-1997

Dammen 2
Dammen 3

3e klasse B
4e klasse C

1997-1998

Jongens B1 (winterkampioen)
Recreatie mix 1

4e klasse B
Rijnland
1998-1999

Meisje B1
Recreatie Mix 1 (ongeslagen)
Recreatie Mix 2 (ongeslagen)

4e klasse G
Rijnland recreatiepoule Mix B
Rijnland recreatiepoule Mix A

1999-2000

Heren 2
Meisjes 2
Jongens 2

5e klasse E
2e klasse B
5e klasse E

2000-2001 Heren 1 3e klasse A
2001-2002

Mini's
Recreatie Mix 2

Regio Rijnland
Rijnland recreatie poule C

2002-2003 Dames 1 2e klasse A
2003-2004

Heren 1
Recreatie Mix 1

5e klasse C
Rijnland recreatie poule A

2004-2005 Recreatie Mix 2 Rijnland recreatie poule C
2007-2008 Recreatie Mix 1 (ongeslagen) Rijnland recreatie poule A
2008-2009 Recreatie Mix  
2015-2016

Recreatie Heren 1
Recreatie Mix 2 (ongeslagen)

Haaglanden recreatie poule A
Rijnland recreatie poule C

2016-2017 Recreatie Heren 1 Haaglanden recreatie poule A
2017-2018 Recreatie Mix 2 (ongeslagen) Rijnland recreatie poule C
2018-2019

Recreatie Mix 1
Recreatie Mix 2 (ongeslagen)

Rijnland recreatie poule B
Rijnland recreatie poule C

2019-2020    
2021-2022

Meisjes B1  (reguliere competitie)
Heren 1

Wegens corona geen gevolgen voor promotie en degradatie


Winterkampioen 2e klasse poule 
Recreatie, Haaglanden poule A