Zoeken

nlenfrdehuitptes

Update naar aanleding van bekendmaking d.d. 17.11.2010

In hoofdzaak komt het erop neer dat voor de sport enkele maatregelen versoepeld zijn. Zo mag de groepsgrote weer 4 personen bedragen waardoor 2 tegen 2 mogelijk is. De overige beperkingen en maatregelen blijven onverkort van kracht.

Verder heeft de Nevobo het volgende bekend gemaakt.
De competitie ligt al weer sinds 14 oktober stil en zal in dit Kalenderjaar niet meer worden hervat. Gehoopt wordt dat er snel weer op een veilige manier wedstrijden kunnen worden gespeeld. Het is echter nog onduidelijk wanneer. De Nevobo heeft inmiddels drie scenario's uitgewerkt voor het moment dat de competitie weer mag worden gespeeld. Afhankelijk van het moment van opstarten zal de competitie uitgespeeld kunnen worden in een aangepaste opzet. De Nevobo verwacht voor de Kerst te kunnen mededelen hoe het vervolg van de competitie eruit komt te zien.

Update : d.d. 09.11.2020

Tijdens de persconferentie op dinsdag 3 november j.l. werd bekendgemaakt dat per woensdag 4 november 2020,
22.00 uur voor in ieder geval twee weken strengere maatregelen voor senioren van kracht zijn. Dit houdt onder andere in dat de groepsgrootte voor senioren wordt teruggebracht van 4 naar 2 personen, exclusief trainer. Het spelen van 2 tegen 2 is daarmee helaas niet mogelijk, want feitelijk gezien is er dan sprake van een groepsgrootte van meer dan 2 personen. Wel mogen er meerdere groepjes naast elkaar sporten, zolang de groepjes minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar houden, er een duidelijke afbakening is van de verschillende groepjes en zij niet mengen.

Na deze twee weken (verwachting 19 november) gaan we terug naar de gedeeltelijke lockdown van 14 oktober. Medio december beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna mogelijk is. Afhankelijk van de ontwikkelingen, is de inzet van de sport om vanaf dan, en zo mogelijk eerder, weer gewoon te mogen trainen.
o – o – o – o – o- o – o – o – o – o – o – o – o

Richtlijnen per 4 november 2020 (verkorte versie)

• houd 1,5 m afstand tot personen van 18 jaar of ouder, alleen uitzondering tot kinderen t/m 12 jaar;
• sporten kan individueel of in groepjes van maximaal 2 personen. Er kunnen meerdere groepjes naast elkaar sporten;
• na afloop van de sportactiviteit dien je de sportaccommodatie zo snel mogelijk verlaten;
• voor verenigingssport blijft de sportbeoefening mogelijk onder dezelfde voorwaarden als de afgelopen 2 weken, met dien verstande dat groepjes nu maximaal 2 zijn ipv 4

Training tot 18 jaar

• kinderen en jeugd die vallen onder juniorencompetities zijn uitgezonderd van groepjes van 2 en maximaal dertig personen;
• kinderen en jeugd kunnen onderling trainingswedstrijdjes spelen bij de eigen vereniging; Training vanaf 18 jaar of ouder

Training vanaf 18 jaar en ouder

• sportactiviteiten vanaf 18 jaar zijn alleen toegestaan als het mogelijk is om onderling 1,5 meter afstand te houden;
• voor binnensporten geldt voor 18+ een maximum van 2 personen per groepje (exclusief instructeur). En er geldt een maximum van 30 personen per zelfstandige ruimte.
Er mogen meer groepjes naast elkaar sporten als:
o de groepjes minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar houden;
o er een duidelijke afbakening is van de verschillende groepjes;
o zij niet mengen.

Trainer/coach

• trainer/begeleider telt binnen mee bij het totale aantal van 30 personen;
• zorg dat de groepen van 2 sporters zoveel mogelijk in vaste samenstelling trainen en er zo min mogelijk gewisseld wordt tussen de groepen. Zo wordt de kans op besmetting verkleind;
• trainers, coaches worden niet aangemerkt als contactberoep;
• instrueer trainers/instructeurs over de wijze waarop ze op een verantwoorde en veilige manier sportaanbod kunnen uitvoeren;
• zorg voor hygiëne van sportmaterialen en reinig deze na elke trainingsactiviteit wedstrijd;
• uitzonderingen • als ondersteuning noodzakelijk is bij de sportactiviteit van een sporter dan is het toegestaan om één ouder/verzorger op de sportlocatie aanwezig te laten zijn. Kaderleden, officials, vrijwilligers, coaches en medewerkers die een rol hebben bij sportactiviteiten mogen aanwezig zijn

Voor iedereen van 13 jaar en ouder geldt een dringend advies een niet-medisch mondkapje te dragen in de binnenruimtes van de sportaccommodaties;

 

Het bestuur van WVV.