Zoeken

nlenfrdehuitptes

Update 02-02-2021

Lockdown verlengd tot en met 2 maart 2021

Dinsdag 02 februari 2021 maakten premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge bekend dat om de verspreiding van het coronavirus
tegen te gaan, de huidige Lockdown tot en met in ieder geval 2 maart wordt verlengd.

Blijf in beweging
Ondanks alle beperkingen die momenteel gelden, roepen wij jullie op om te kijken naar de mogelijkheden. Zie ook de inspanningen
die onze trainers hebben gedaan in de aan jullie toegezonden videofilmpjes. Maak gebruik van hun aanwijzingen en adviezen.

Update: 30.01.2021

i.v.m. met de laatst bekend gemaakte maatregelen (lockdown) geen trainingen en wedstrijden
tot en met in ieder geval 9 februari 2021  

Update naar aanleiding van bekendmaking d.d. 17.11.2010

Vanaf 19 november 2020 00.00 uur zijn de verscherpte maatregelen van 4 november j.l. met betrekking tot de groepsgrootte voor senioren versoepeld van 2 naar 4 personen De overige maatregelen die gelden per 14 oktober blijven onverkort van kracht tot in ieder geval begin december 2020. E.e.a. houdt het volgende in:

Voor senioren
* Voor 18 jaar en ouder geldt dat trainingen uitsluitend zijn toegestaan met een maximum groepsgroote van 4  personen (was 2 personen)
  (exclusief trainer, mits deze zich buiten het veld begeeft) met continue inachtneming van de 1.5 meter afstand.
* Voor binnensport geldt een maximum van 30 personen per zelfstandige ruimte, inclusief trainers en begeleiders.
* Meerdere groepjes naast elkaar is mogelijk, zolang zij onderling niet mengen en continu 1.5 meter onderlinge afstand houden

Voor Jeugd
* Kinderen en jeugd tot 18 jaar mogen 'gewoon' trainen, zij hoeven hierbij in het veld geen 1.5 meter afstand tot elkaar te houden.
* Kinderen en jeugd houden wel 1.5 meter afstand tot de trainer.
* Alle spelers die ingedeeld zijn bij een jeugdteam mogen daar ook in meetrainen.
* Onderlinge wedstrijden binnen de club tot 18 jaar zijn toegestaan.

Verder heeft de Nevobo het volgende bekend gemaakt.
De competitie ligt alweer sinds 14 oktober stil en zal in dit kalenderjaar niet meer worden hervat. Gehoopt wordt dat er snel weer op een veilige manier wedstrijden kunnen worden gespeeld. Het is echter nog onduidelijk wanneer. De Nevobo heeft inmiddels drie scenario's uitgewerkt voor het moment dat de competitie weer mag worden gespeeld. Afhankelijk van het moment van opstarten zal de competitie uitgespeeld kunnen worden in een aangepaste opzet. De Nevobo verwacht voor de Kerst te kunnen mededelen hoe het vervolg van de competitie eruit komt te zien.

Update : d.d. 09.11.2020

Tijdens de persconferentie op dinsdag 3 november j.l. werd bekendgemaakt dat per woensdag 4 november 2020,
22.00 uur voor in ieder geval twee weken strengere maatregelen voor senioren van kracht zijn. Dit houdt onder andere in dat de groepsgrootte voor senioren wordt teruggebracht van 4 naar 2 personen, exclusief trainer. Het spelen van 2 tegen 2 is daarmee helaas niet mogelijk, want feitelijk gezien is er dan sprake van een groepsgrootte van meer dan 2 personen. Wel mogen er meerdere groepjes naast elkaar sporten, zolang de groepjes minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar houden, er een duidelijke afbakening is van de verschillende groepjes en zij niet mengen.

Na deze twee weken (verwachting 19 november) gaan we terug naar de gedeeltelijke lockdown van 14 oktober. Medio december beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna mogelijk is. Afhankelijk van de ontwikkelingen, is de inzet van de sport om vanaf dan, en zo mogelijk eerder, weer gewoon te mogen trainen.
o – o – o – o – o- o – o – o – o – o – o – o – o

Richtlijnen per 4 november 2020 (verkorte versie)

• houd 1,5 m afstand tot personen van 18 jaar of ouder, alleen uitzondering tot kinderen t/m 12 jaar;
• sporten kan individueel of in groepjes van maximaal 2 personen. Er kunnen meerdere groepjes naast elkaar sporten;
• na afloop van de sportactiviteit dien je de sportaccommodatie zo snel mogelijk verlaten;
• voor verenigingssport blijft de sportbeoefening mogelijk onder dezelfde voorwaarden als de afgelopen 2 weken, met dien verstande dat groepjes nu maximaal 2 zijn ipv 4

Training tot 18 jaar

• kinderen en jeugd die vallen onder juniorencompetities zijn uitgezonderd van groepjes van 2 en maximaal dertig personen;
• kinderen en jeugd kunnen onderling trainingswedstrijdjes spelen bij de eigen vereniging; Training vanaf 18 jaar of ouder

Training vanaf 18 jaar en ouder

• sportactiviteiten vanaf 18 jaar zijn alleen toegestaan als het mogelijk is om onderling 1,5 meter afstand te houden;
• voor binnensporten geldt voor 18+ een maximum van 2 personen per groepje (exclusief instructeur). En er geldt een maximum van 30 personen per zelfstandige ruimte.
Er mogen meer groepjes naast elkaar sporten als:
o de groepjes minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar houden;
o er een duidelijke afbakening is van de verschillende groepjes;
o zij niet mengen.

Trainer/coach

• trainer/begeleider telt binnen mee bij het totale aantal van 30 personen;
• zorg dat de groepen van 2 sporters zoveel mogelijk in vaste samenstelling trainen en er zo min mogelijk gewisseld wordt tussen de groepen. Zo wordt de kans op besmetting verkleind;
• trainers, coaches worden niet aangemerkt als contactberoep;
• instrueer trainers/instructeurs over de wijze waarop ze op een verantwoorde en veilige manier sportaanbod kunnen uitvoeren;
• zorg voor hygiëne van sportmaterialen en reinig deze na elke trainingsactiviteit wedstrijd;
• uitzonderingen • als ondersteuning noodzakelijk is bij de sportactiviteit van een sporter dan is het toegestaan om één ouder/verzorger op de sportlocatie aanwezig te laten zijn. Kaderleden, officials, vrijwilligers, coaches en medewerkers die een rol hebben bij sportactiviteiten mogen aanwezig zijn

Voor iedereen van 13 jaar en ouder geldt een dringend advies een niet-medisch mondkapje te dragen in de binnenruimtes van de sportaccommodaties;

 

Het bestuur van WVV.