Zoeken

nlenfrdehuitptes

De regels voor het beëindigen van een lidmaatschap bij een vereniging zijn vastgelegd in het burgerlijk wetboek boek 2, artikel 35. Daarin staan ook de bijbehorende voorwaarden vermeld waaraan de vereniging moet voldoen.

Indien je het volgende seizoen geen lid meer wenst te zijn van WVV, kun je schriftelijk of per e-mail opzeggen vóór 1 juni van het lopende seizoen, bij de secretaris van de vereniging. E-mail: Secretaris

Zie voor uitzondering artikel 5 lid 3 van het Huishoudelijk Reglement.

Uiteraard kun je ook tussentijds het lidmaatschap opzeggen maar dan blijf je het gehele voor jouw geldende contributiebedrag van dat lopende seizoen verschuldigd aan WVV. Zie de statuten van WVV, artikel 10 punt 9.

Let op: tussentijds is dus ook aan het begin van een seizoen.

Het verenigingsjaar loopt van 1 juni tot en met 31 mei van het daaropvolgende jaar (artikel 2, statuten).

Actieve commissies binnen WVV in het seizoen 2019 - 2020:

Kascommissie

De kascommissie controleert minimaal tweemaal per seizoen de door de penningmeester bijgehouden boekhouding in hoeverre deze een correct beeld geeft van het financieel reilen en zeilen van WVV. Zij adviseert de Algemene Vergadering onder andere omtrent het al dan niet decharge verlenen aan het bestuur. (Irene Lorjé en Mathieu Prins met Ruud Meershoek als reservelid)

PR-commissie

De leden van de PR-commissie zorgen er onder andere voor dat de wedstrijdverslagen en prognoses aangevuld met foto’s in De Wassenaarse krant, de WVV-website, de WVV-Facebookpagina alsmede op de websites www.wassenaarders.nl en www.volmedia.nl. kunnen verschijnen. Verder maken zij o.a. de WVV folders, uitnodigingen en aankondigingen van WVV activiteiten.
Heb je een verslag of nieuwsfeit van een WVV activiteit? De PR-commissie ontvangt deze graag.
(Marjanne van der Velde, Ger van Weerlee en Jan Rijskamp)

Lief en leed

De Lief en leed-commissie zorgt ervoor dat leden die iets te vieren hebben een kleine attentie krijgen en leden, eventuele partners of andere betrokkenen bij onze vereniging die met ziekte of rouw te maken hebben een hart onder de riem gestoken krijgen. Suggesties kun je doorgeven aan: Elly van Weerlee

Webmaster (webbeheerder)

Hij/zij is de beheerder van de WVV-website. Hij of zij onderhoudt de pagina's, controleert de weblinks en plaatst de teksten en foto’s die via of namens het bestuur worden aangereikt. Zie je onjuistheden op de website? Geef dit dan door aan één van de bestuursleden.
(Robert is de Webmaster, Jan Rijskamp assiteert hem)

Beheerder Facebook

Hij/zij is de beheerder van de WVV-Facebookpagina en onderhoudt deze. (Kirsten Harberink)

Vertrouwenscontactpersoon

Hij/zij kan ondersteuning en advies bieden als je bij WVV wordt geconfronteerd met ongewenst gedrag. Zit je met een vraag of klacht, raadpleeg dan onze Vertrouwenscontactpersoon. Wacht niet tot het probleem escaleert.
De, volgens de terminologie van de Nevobo, "vertrouwenscontactpersoon" heeft geheimhoudingsplicht. (Elly van Weerlee)

Beheerder spelmateriaal en bezittingen

De beheerder onderhoudt en repareert het spelmateriaal en de bezittingen van de Vereniging. (Wil Westgeest)

 

 

 

 

Seizoen 2019 - 2020

Beste nieuw lid van WVV,

Hartelijk welkom bij onze vereniging.

Van harte hopen wij dat je bij ons een gezellige en sportieve tijd zal beleven. Wij van onze kant zullen daar in ieder geval ons best voor doen.

Op deze pagina vind je belangrijke informatie over de Wassenaarse Volleybal Vereniging en een aantal nuttige links.
Veel plezier met het lezen en aanklikken.

Onderwerpen:

 1. Namen en e-mailadressen bestuursleden
 2. Ledenadministratie
 3. Trainers
 4. Trainingstijd
 5. Trainings- en wedstrijdlocatie
 6. Wat heeft WVV te bieden
 7. Website
 8. Facebookpagina
 9. PR commissie
 10. Vertrouwenscontactpersoon
 11. Lief en leed
 12. Nevobo
 13. De spelregels Volleybal
 14. Contributie, IBAN rekeningnummer en KvK nummer
 15. Statuten en huishoudelijk reglement
 16. Tenue
 17. ALV (algemene vergadering)
 18. Opzeggen lidmaatschap
 19. Privacy verklaring
 20. Nieuwsbrief

1) Namen en e-mailadressen bestuursleden.

Voorzitter: Kirsten Harberink                        Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vicevoorzitter: Miranda Groen                     Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Secretaris: Jeanne Taal                               Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Penningmeester: vacature                      Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wedstrijdsecretaris: Jan Rijskamp               Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  

Scheidsrechterscoördinator: Jan Rijskamp  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  

2)   Ledenadministratie

Zorg ervoor dat onze 'ledenadmistratie' weet hoe je te bereiken bent. Geef daarom wijzigingen van je persoongegevens, woonadres, telefoonnummer en/of e-mail adres op tijd door aan de ledenadministratie. Onze ledenadministratie wordt bijgehouden door Kirsten Harberink en Wil Westgeest.

3) Trainers

De vaste trainer voor de seniorleden is dit seizoen Wil Westgeest.
Wil heeft evenals de invaltrainers, Peggy Verweij en Erik Gijsbers, al tientallen jaren ervaring in de volleybalwereld.

De vaste trainer voor de jeugd (10-15 jaar) is Peggy Verweij.

4) Trainingstijd

Tijdens het actieve volleybalseizoen trainen: 
de seniorleden (18+) iedere woensdagavond van 20:15 uur tot 21:45 uur, 
de jeugdleden (10-15 jaar) trainen eveneens op de woensdagavond en wel van 18:30uur tot 20:00 uur.

Tijdens de vakanties van de basisscholen is er zowel voor de senioren als de jeugd geen training.

5) Trainings- en wedstrijdlocatie

De trainingen en de thuiswedstrijden van de officële Nevobo competitie vinden plaats in:

Sporthal De Schulpwei

Dr. Mansveltkade 1

2242 TZ  Wassenaar.

Telefoon: 070-5111180

www.sporthaldeschulpwei.nl

6) Wat heeft WVV te bieden

WVV heeft één herenteam in de toppoule van de recreatiecompetitie Regio West en twee mixteams in de recreatiecompetitie Regio West, Rijnland, poule A respectivelijk poule B.

Vergis je niet in dat recreatieve karakter, wij spelen op een behoorlijk hoog niveau volleybal.
Zowel de Mix 1 als de Mix 2 zijn in het seizoen 2018-2019 KAMPIOEN geworden.

WVV is lid van de Nederlandse Volleybal Bond (regio West). Dit betekent dat de wedstrijdteams in competitieverband wedstrijden spelen die door de Nevobo zijn toegewezen.

De thuiswedstrijden worden op de vrijdagavonden gespeeld in sporthal De Schulpwei en beginnen voor de senioren om 20:30 uur.

Wij organiseren tweemaal per jaar een volleybaltoernooi. Begin januari ons Olieballentoernooi, bestemd voor onze leden en hun introducés. Aansluitend daarop is de nieuwjaarsbijeenkomst. In april of mei is ons Lente….Vreugd Toernooi. Een open toernooi, bestemd voor mix recreatie-teams (gevorderden 16+ en beginners 16+).

Op dit moment zijn een aantal jeugdleden actief binnen de vereniging. Zij trainen thans eveneens in sporthal De Schulpwei.
De training wordt verzorgt door Peggy Verweij met hulp van een ouder.

Mochten er voldoende jeugdleden lid zijn dan ligt het in de bedoeling dat ook zij die daar geschikt voor zijn (begin januari 2020) deel
gaan nemen aan de jeugdcompetitie.

7) Website

Op onze website (www.wvv-wassenaar.nl) is veel van deze informatie terug te vinden. Daarnaast staan er veel info, wedstrijdverslagen, foto’s en nog veel meer op.

Webmaster: R van Adrichem

www.wvv-wassenaar.nl

8) Facebookpagina

Wij zijn ook te vinden op Facebook en wel via Facebookpagina WVV .

Kirsten Harberink houdt de Facebookpagina bij.

9) PR commissie

Veel, zo niet alle verslagen en foto’s over en van WVV, die te vinden zijn in De Wassenaarse Krant, op onze website en Facebookpagina alsmede de internet nieuwskranten www.wassenaarder.nl en www.volmedia.nl zijn afkomstig van onze zeer actieve PR-commissie, bestaande uit: Marjanne van der Velde, Ger van Weerlee en Jan Rijskamp.

In sporthal De Schulpwei hebben wij ook een prikbord. Hierop zijn nieuwtjes, info over onze vereniging, toernooien, krantenknipsels en niet te vergeten het wedstrijdprogramma (met aangewezen scheidsrechters en tellers) te vinden. Het prikbord hangt onder de ‘verkeerstoren’.

De PR-commissie is blij met een door jou gemaakt wedstrijdverslag of iets anders aardigs wat bekend zou moeten worden gemaakt. Heb je iets stuur dat dan naar onze PR-commissie.

10) Vertrouwenscontactpersoon

Wij hebben binnen de vereniging een vertrouwenscontactpersoon: Elly van Weerlee.

Bij een vertrouwenscontactpersoon kan men vertrouwelijk (!) zaken bespreken. Die zaken kunnen onder andere zijn: leden die op de vereniging geconfronteerd worden met pesten, seksuele intimidatie, discriminatie of agressie. De vertrouwenscontactpersoon zal zo discreet mogelijk, actief zelf aan een oplossing werken of desgewenst derden inschakelen.

11) Lief en leed

Als leden een felicitatie, een hart onder de riem of op een andere wijze bedacht moet worden dan kunnen wij steunen op Elly van Weerlee die daar al jaren een uitmuntende invulling aan geeft.

12) Nevobo

Veel informatie over volleybal kun je vinden op de websites van de Nederlandse Volleybal Bond: https://www.volleybal.nl/ en https://www.nevobo.nl.

De wedstrijdschema’s, uitslagen en standen van onze teams zijn hier te vinden op de site van de Nevobo. De Nevobo heeft ook een handige android app voor de smartphone waar diezelfde gegevens van onze teams te vinden zijn.

13) De spelregels volleybal

Als volleyballer is het belangrijk dat je de spelregels kent. Wil je de officiële volleybalspelregels (in begrijpelijke taal) nalezen of oefenen? Kijk dan op: www.volleybalmasterz.nl

Wil je met de spelregels verder en een officieel scheidsrechterscertificaat behalen, haal dan je spelregelbewijs. Je hebt dan wel je Nevobo inschrijfcode nodig. De ledenadministrateur(s) Kirsten Harberink en/of Wil Westgeest danwel de scheidsrechterscoördinator Jan Rijskamp kunnen je daar aan helpen..

14) Contributie en rekeningnummer

De contributie, door de leden in de algemene vergadering van 21 mei 2019 vastgesteld, bedraagt voor het seizoen 2019 - 2020: 

voor een trainingslid (18 jaar en ouder)                    € 162,50   (niet competitie spelend);

voor een competitie spelend lid (18 jaar en ouder)   € 203,50   (inclusief € 36,00 kosten Nevobo);

voor een jeugdlid (jonger dan 18 jaar)                       € 250,00*  (exclusief kosten voor deelname aan de competitie)
                                                                                                     (*  Theoretisch bestaat de mogelijkheid dat bij een groot aantal jeugdleden
                                                                                                          en nacalculatie het bedrag lager uitvalt en restitutie volgt.);

voor een verenigingslid (minimaal)                            €   10,00.

Het IBAN rekeningnummer van WVV is:                   NL02 INGB 0000416793.

Ons Kamer van koophandel nummer is:                   40407880.

Per e-mail ontvang je, van onze penningmeester, de nota voor de te betalen contributie.

15) Statuten en huishoudelijk reglement

De statuten en het huishoudelijk reglement zijn op de website te lezen via deze link of onder ‘De Vereniging’ bij Documenten.

16) Tenue

Ons wedstrijdtenue bestaat uit een, via de vereniging te kopen, shirt met WVV logo en rugnummer.

Iedere speler zorgt daarnaast zelf voor een donkerblauwe korte sportbroek, witte sokken en voor zaalsport geschikte sportschoenen zonder (zwarte)zolen die strepen op de sporthalvloer veroorzaken.

Voor de training adviseren wij naast de eerder genoemde sportschoenen /gemakkelijk zittende (sport)kleding te dragen.

17) ALV

Aan het einde van elk seizoen wordt, in mei/juni, de algemene vergadering gehouden. In die vergadering worden alle zaken besloten die van belang zijn voor WVV.

Leden kunnen daar hun oordeel geven over het beleid van het bestuur en voorstellen doen.

18) Opzeggen lidmaatschap

Mocht het helaas zo zijn dat je je lidmaatschap wenst op te zeggen, doe dat dan vóór 1 juni van het lopende seizoen en schriftelijk of middels een e-mail aan de Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. van de vereniging.

19)  Privacy verklaring

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2018 (AVG) heeft WVV een privacy verklaring opgesteld. Daarin staat vermeld hoe WVV met jouw privacy gevoelige persoonsgegevens omgaat. Zie bij ‘Lidmaatschap’ en ‘persoonsgegevens’.

20)    Nieuws Brief

De vereniging verstuurt via de e-mail aan haar leden een aantal maal per jaar een nieuwsbrief met de laatste nieuwtjes en feiten die WVV
en zijn leden aangaat.
Mocht je de nieuwsbrief niet (meer) willen ontvangen stuur Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. dan even een e-mailtje.

 

Namens het bestuur van WVV,

Jeanne Taal
Secretaris WVV
Maaldrift 7d
2241 BN Wassenaar
Telefoon: 06-24848258.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Bestuursvergaderingen 2019-2020

Op 19 augustus 2019 kwam het bestuur voor de eerste keer dit seizoen bijeen. Daarin zijn onder andere de data van de bestuursvergaderingen voor het lopende seizoen gepland, zijn de teams samengesteld en is er gediscussieerd over het wedstrijdprogramma. Zie bij Info van het bestuur voor een overzicht.

Olieballentoernooi

Het 'olieballentoernooi' is voor onze eigen leden en hun introducés is in 2020 gehouden op woensdag 8 januari van 19:00 tot ca 21:00 uur. De reguliere training verviel die avond. Aansluitend daarop was de nieuwjaarsbijeenkomst met o.a. toespraak van Voorzitter Kirsten Harberink in de kantine van de Sporthal.

Lente….Vreugd Toernooi

GAAT ivm CORONA NIET DOOR.
WE SLAAN EEN JAAR OVER........VOLGEND JAAR WEER!!

De organisatie van het WVV Lente….Vreugd Toernooi staat momenteel gepland voor zaterdag 9 mei 2020.
Het toernooi staat open voor alle beginnende en gevorderden mix recreatieteams in de leeftijd van16 jaar en ouder.
Informatie en aanmelden kan via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Het toernooi wordt van 13:00 tot 17:00 uur gehouden in sporthal De Schulpwei aan de Dr. Mansveltkade 1 te Wassenaar.

Algemene (leden)Vergadering (AV)

De algemene vergadering welke staat gepland voor 3 juni 2020 is verplaast naar woensdagavond 2 september 2020.
Alle leden ontvangen daarvoor een uitnodiging.
Tijdens de algemene vergadering kunnen leden hun oordeel geven over het beleid van het bestuur en voorstellen doen.

BBQ

De datum voor WVV-BBQ voor leden en introducés staat vooralsnog nog steeds gepland voor 13 juni 2020 en wel op
het adres van Peggy Verweij. Mocht die datum niet haalbaar zijn dan horen jullie dat uiteraard optijd.

In overleg met Peggy heeft het bestuur besloten dat de BBQ op 13 juni a.s. in verband met het coronavirus NIET doorgaat maar vooralsnog  wordt verzet naar begin september.
De extacte datum wordt later bekend gemaakt.

.
Wil jij ook eens een keer de BBQ organiseren neem dan even contact op met onze secretaris, Jeanne Taal-Ubachs.

Wedstrijden

Alle nog te spelen wedstrijden zijn wegens het coronavirus afgelast.
De competite 2019-2020 wordt NIET afgemaakt. Kijk voor de offficiele 'eindstand' op de website onder 'wedstrijden'

Scheidsrechter en teller zijn

Wegens het stoppen van de competitie worden er GEEN scheidsrechters en tellers meer in
sporthal De Schulpwei verwacht.

Klik hier voor het overzicht met de data waarop jij verwacht wordt als scheidrechter of teller bij een competitiewedstrijd
van een WVV-team in sporthal De Schulpwei.
Het gehele wedstrijdprogramma voor het seizoen 2019-2020 is vervallen verklaard.

 

RSS Feed