Zoeken

nlenfrdehuitptes

Welkom op de website van de Wassenaarse Volleybal Vereniging

Logo WVV 1

Logo WVV 1 Contact downloadFlyer  facebook WVV op Facebook

Het is jouw eigen verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat je niet meer persoonlijke gegevens verstrekt dan wij van jou vragen.

Coronavirus en Volleybal

Update maandag 24-03.2020

De Nevobo maakt vandaag bekend dat alle lopende volleybalcompetities,
inclusief de Eredivisie, per direct worden gestopt.

De competities worden definitief niet meer uitgespeeld. Er zijn voor dit seizoen geen kampioenen.

De Nevobo inventariseert momenteel de verschillende scenario’s m.b.t. promotie/degradatie voor
de competities 
van Topdivisie en lager. Dit zal van invloed zijn op de wijze waarop de
promotie/degradatie wordt ingericht. 
De Nevobo geeft binnenkort meer duidelijkheid hierover en
zal in contact treden met de betreffende verenigingen.

Het bestuur.

Update Monday 24-03-2020

The Nevobo announces today (yesterday!!!) that all current volleyball leagues,
including the Eredivisie, will be stopped immediately.

The leagues will definitely not be played out anymore. There are no champions for this season.
The Nevobo is currently making an inventory of the different scenarios regarding
promotion/degradation for the leagues of Topdivision and lower.
This will influence the way in which the promotion/degradation will be set up.
The Nevobo will soon provide more clarity on this and will contact the relevant associations.

The board.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Update Woensdag 18.03.2020, 13:30 uur

De Nevobo heeft vandaag bekend gemaakt dat alle
competities van Topdivisie en lager per direct worden gestopt.

The Nevobo announced today that all leagues of Topdivision and lower
will be discontinued immediately.

Het bestuur van WVV

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Update 17.03.13:00 uur:

In het verlengde van de overheidsmaatregelen die eerder zijn verteld heeft de Nevobo op 15 maart j.l.
de afgelasting van ALLE volleybalwedstrijden, trainingen en bijeenkomsten verlengt tot en met
in ieder geval 6 april 2020.


Vervolg competitie: De Nevobo beraadt zich de komende week over het al dan niet vervolgen van
de diverse competities en toernooien.

Update March 17th, 13:00 hrs:
In line with the government measures that were told earlier, on 15 March Nevobo extended the
cancellation of
ALL volleyball matches, training sessions and meetings until at least 6 April 2020.

Continue competition: In the coming week Nevobo will consider whether or not to continue
with the various competitions and tournaments.

Het bestuur van WVV.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Donderdag 12.03.2020, 18:00 uur


Dit bericht is eveneens te lezen op de site van de NEVOBO.

In verband met het coronavirus worden ALLE volleybalwedstrijden
in ieder geval t/m dinsdag 31 maart afgelast.

Dit betekent dat er geen wedstrijden worden gespeeld. De Nevobo
volgt hiermee het advies van NOC*NSF op.
De Nevobo adviseert daarnaast verenigingen zowel alle trainingen
te annuleren als bijeenkomsten met grote groepen.

De Nevobo beraadt zich de komende dagen over de manier waarop
de diverse competities en toernooien tot een goed einde worden gebracht.

 Het bestuur heeft inmiddels besloten om het advies van de Nevobo
 op te volgen en tot nader order alle trainingen voor
 zowel de jeugd als de senioren af te gelasten

  Namens het bestuur,
  Jan Rijskamp, wedstrijdsecretaris.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

  SUPPLEMENT    Date: 12-03-2020 | 18:00.

 Coronavirus and Volleyball

  Notice is also available on the website of the NeVoBo.

  In connection with the coronavirus be ALL volleyball matches
 canceled, in any case, t / to Tuesday, March 31st.

 This means that there are no matches. The Nevobo
 thus the opinion of NOC * NSF follows.
 The Nevobo also advises both associations all training
 to cancel the meetings with large groups.

 The Nevobo the coming days reflecting on how
  the various leagues and tournaments are brought to a successful conclusion.

 The board has now decided to take the advice of the Nevobo
  to follow and until further notice all training for
both youth and seniors make to order

   On behalf of the Board,
  Jan Rijskamp, w
edstrijdsecretaris.

 

 

      Official 06-03-2020 13:16 h.

     Coronavirus and volleyball in Netherlands

      Addition 06:03:20: May I shake hands with others?  
     The Nevobo recommends hand contact as much as possible to avoid, including shaking hands
     before and 
hub during the preliminary matches to omit. Wish differently
     opponents and officials an enjoyable game. The same applies to thank afterwards.
     Use own. Think bottle and referee whistle etc.

     Nevobo: At the moment there is no reason to take charge of matches / evenemeneten off measures to
     
order. We take the situation for granted in the holes and let us advise the RIVM
     (National Institute for Public Health and Environment) and NOC * NSF.

     W ij recommend that athletes and audiences have extra to pay attention to the basic hygiene . The RIVM has following
     its opinion. The most important measures people can take to prevent the spread of the coronavirus,       are quite simple. 

     
It is always important to follow them.

      They are:
      * Wash your hands frequently
      * Cough and sneeze into the inside of your elbow
      * Use paper towels

      More information read on the site of the R IVM

      En verder:
      Heb je koorts (meer dan 38⁰ Celsius) en luchtwegklachten (zoals hoesten of kortademigheid) en ben je de afgelopen
     14 dagen in één van de volgende gebieden geweest:
      *  China (inclusief Macau en Hongkong)
      *  Singapore
      *  Zuid-Korea
      *  Iran
      *  De Noord-Italiaanse procincies: Lombardije, Veneto, Emiglia Romagna, Piëmonte, Aosta-vallei,
          Trentino-Zuid-Tirol, Friuli-Julisch-Ventië en Ligurie

      Neem dan telefonisch contact op met je huisarts.

     Het bovenstaande geeft WVV dus ook geen reden om op dit moment de training af te lassen.
     Wij zien jullie aanstaande woensdag dus graag in de sporthal voor de training.

     Het bestuur van WVV
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    Publication 06-03-2020 | 13:16 uur.

    Coronavirus and volleyball in the Netherlands 

    The Nevobo:
    At this moment there is no reason to take measures or cancel any contests/events. We will of course keep an eye on the
    situation and will be advised by the RIVM (National Institute for Public Health and the Environment) and NOC*NSF.

    Basic hygiene

    Athletes and the public are advised to pay extra attention to basic hygiene.

    Addition 06.03.20:  May I stil shake hands with others
   The Nevobo advises to avoid hand contact as much as possible, including shaking hands before and after
   the races to be omitted 
for the time being. Wish in another way the opponent and officials a pleasant
   match. The same goes for thanking them afterwards.

   Use your own stuff. Think of water bottle and referee whistle etc.

    The most important measures people can take to prevent the spread of the coronavirus are very simple.
    So it is always important to follow them up.

    They are:
    - Wash your hands regularly;
    - Cough and sneeze on the inside of your elbow.
    - Use paper handkerchiefs

    You can read more information on the site of the RIVM.

    And further:

    Do you have fever (more than 38⁰ Celcius) and respiratory complaints (such as coughing or shortness of breath) and have
    you been in one of the following areas for the past 14 days:

  • China (including: Macao and Hong Kong)
  • Singapore
  • South Korea
  • Iran
  • The Northern Italian provinces: Lombardy, Veneto, Emiglia Romagna, Piedmont,
    Aosta Valley, Trentino-South Tyrol, Friuli-Julian-Venice and Liguria

     Please contact your family doctor by telephone.        

      The above does not give us any reason to cancel the training at this time.
      So we would like to see you next Wednesday in the sports hall for the training.

     The Board of WVV 

---------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------

    Wedstrijdprogramma

 

 

 

 

Geen beloning voor de inspanningen van de mix 2 Wassenaarse Volleybal Vereniging

08.02.2020

mix 2 313Het had helemaal niet raar geweest indien de inspanningen die WVV afgelopen vrijdag tegen VCS mix 2 op de vloer neer lag beloond zou worden met minimaal een wedstrijdpunt. De eerste twee sets was VCS beslist beter. Vooral tijdens de lange rally’s die gespeeld werden ging de winst te vaak naar VCS. Mede daardoor kwam VCS op een 5-13 voorsprong. WVV had zich duidelijk voorbereid op de aanwezigheid van de bekende 2 meter lange middenaanvaller. Hij kwam zeker in de eerste sets nauwelijks tot scoren. Ondanks dat was set één met 13-25 snel voor VCS. Ook in set 2 lukte het de WVV-ers niet om een vuist te maken. De service van VCS werd in deze fase van de wedstrijd door WVV slecht verwerkt. Via 8-19 ging de set met 12-25 naar VCS ging. Maar dan set 3. WVV kreeg eindelijk meer vat op het spel van VCS. Ondanks dat de lange middenaanvaller van VCS nu vaker tot scoren kwam lukte het WVV de score niet uit de hand te laten lopen, 9-12. Oeff, toch weer 14-19. Maar dan… WVV produceerde een aantal fraaie punten achter elkaar. Zoveel zelfs dat het bij 21-21 weer gelijk stond. Time out VCS. Het werd alsmaar spannender…23-23. Helaas een super lange rally viel in het voordeel van VCS uit. Ook de het daarop volgende punt was voor VCS. Zodoende alsnog een 23-25 set verlies voor de dappere WVV-ers. Dan moet het maar in set 4 gebeuren riepen de super fanatieke WVV-ers Gliselle van der Kleij en Jan-Willem van Reeuwijk in koor. Gebrand op het behalen van toch minimaal het nog beschikbare laatste wedstrijdpunt namen zij hun plaats op het veld in. VCS, lijstaanvoerder in poule B een team met grote kwaliteiten dus, was evenwel niet van plan om daar aan mee te werken. Wat WVV ook probeerde, hoe zij zich ook inspanden VCS was bij machte de druk van WVV te weerstaan. WVV wist puur op inzet aanvankelijk een kleine voorsprong te nemen maar VCS trok de stand snel weer gelijk en sloop er zelf voorbij. WVV kwam nog wel tot een acceptabele 20-25 doch ook set 4 was een prooi voor VCS. Gelukkig kwam door de vele eerder behaalde punten plek 3 op de ranglijst niet in gevaar die is nog steeds voor WVV. Een voor een promoverend team knappe prestatie.
Vrijdag 13 maart 2020 speelt WVV mix 2 om 21:30 uur in Leiderdorp tegen Leython. Die avond speelt WVV mix 1 tegen Gemini Kangeroes mix 1 in Voorschoten.

Ook volleyballen? Bel voor informatie onze secretaris Jeanne Taal, telefoon 06-24848258 of kijk op www.wvv-wassenaar.nl.

Tekst: Jan Rijskamp
Foto: Marjanne van der Velde


De Wassenaarse Volleybal Vereniging zoekt nog wat nieuwe jeugdleden.

01.03.2020

IMG 6488WVV is hoopvol gestemd omtrent een succesvolle doorstart naar het volgende volleybalseizoen van de jeugdafdeling. Het zou daarbij een stuk helpen indien er nog een aantal jongens en meiden in de leeftijd van 10 tot 15 jaar extra lid zouden worden. Wij zijn dus nog op zoek naar een aantal jeugdleden die graag willen sporten en dan in het bijzonder volleyballen. Vooral het gezellig en sportief bezig zijn zal een aanwinst voor je zijn in je wekelijks doen en laten en hoe meer zielen hoe meer vreugd.. Goed om energie op te doen maar eveneens om je energie kwijt te raken. Wij trainen op de woensdagavond, van 18:30 uur tot 20:00 uur. Vooralsnog trainen we om elkaar te leren kennen en het volleyballen onder de knie te krijgen. Als het dan meezit kan bij de start van het nieuwe seizoen 2020-2021 wellicht meegedaan worden aan de reguliere jeugdvolleybalcompetitie van de Nevobo.
Zowel de trainingen als de thuiswedstrijden van WVV spelen zich af in sporthal De Schulpwei aan de Dr. Mansveltkade 1 te Wassenaar.

Dus, ken jij of ben jij iemand die graag zou willen volleyballen en tussen de 10 en 15 jaar dan is er nu een uitgelezen mogelijkheid. Want om te kijken of volleybal iets voor jou is mag de eerste 4 opeenvolgende trainingen geheel vrijblijvend meedoen. Kom dus op een woensdagavond tussen 18:30 uur en 20:00 uur naar de sporthal en vergeet niet je sport out-fit mee te nemen want je kan gewoon al direct meedoen. De training vindt plaats onder leiding van een deskundige trainster die uiteraard naast de volleybal kennis eveneens in het bezit is van een VOG. Vooraf aanmelden is niet noodzakelijk maar is wel fijn. Stuur daarvoor even een e-mailtje naar onze secretaris Jeanne Taal via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of bel haar op 06-24848258.

De Mix 2 senioren van WVV spelen vrijdag a.s. hun eerst volgende wedstrijd en wel tegen VCS mix 2 om 20:20 uur in Sassenheim. Een belangrijke wedstrijd want goede uitslag zal ze een stevige en mooie 3e plek op de ranglijst opleveren.

Voor alle vragen over WVV kan je ook terecht op onze website www.wvv-wassenaar.nl.

Tekst: Jan Rijskamp
Foto: Marjanne van der Velde

Lees meer: Persberichten

RSS Feed