Zoeken

nlenfrdehuitptes

Hits

Artikelen bekeken hits
67226

Actieve commissies binnen WVV seizoen 2018 - 2019

Kascommissie

De kascommissie controleert minimaal tweemaal per seizoen de door de penningmeester bijgehouden boekhouding in hoeverre deze een correct beeld geeft van het financieel reilen en zeilen van WVV. Zij adviseert de ALV onder andere omtrent het al dan niet decharge verlenen aan het bestuur. (Rik Vos, Irene Lorjé en reserve lid Mathieu Prins)

PR-commissie

De leden van de PR-commissie zorgen er onder andere voor dat de wedstrijdverslagen en prognoses aangevuld met foto’s in de Wassenaarse Krant, de WVV-website, de WVV-Facebookpagina alsmede op de websites www.wassenaarders.nl en www.volmedia.nl. verschijnen. Ze maken de WVV folders, uitnodigingen en aankondigingen.
Heb je een verslag of nieuwsfeit van een WVV activiteit? De PR-commissie ontvangt deze graag. (Marjanne van der Velde, Ger van Weerlee en Jan Rijskamp)

Lief en leed

De Lief en leed-commissie zorgt ervoor dat leden die iets te vieren hebben een kleine attentie krijgen en leden, eventuele partners of andere betrokkenen bij onze vereniging die met ziekte of rouw te maken hebben een hart onder de riem gestoken krijgen. Suggesties kun je doorgeven aan: Elly van Weerlee

Webmaster (webbeheerder)

Hij/zij is de beheerder van de WVV-website. Hij of zij onderhoudt de pagina's, controleert de weblinks en plaatst de teksten en foto’s die via of namens het bestuur worden aangereikt. Zie je onjuistheden op de website? Geef dit dan door aan één van de bestuursleden. (Robert en Erna Roeleveld)

Beheerder Facebook

Hij/zij is de beheerder van de WVV-Facebookpagina en onderhoudt deze. (Kirsten Harberink)

Vertrouwenspersoon

Hij/zij kan ondersteuning en advies bieden als je bij WVV wordt geconfronteerd met ongewenst gedrag. Zit je met een vraag of klacht, raadpleeg dan onze vertrouwenspersoon. Wacht niet tot het probleem escaleert. De vertrouwenspersoon heeft geheimhoudingsplicht. (Kirsten Harberink)

Beheerder spelmateriaal en bezittingen

De beheerder onderhoudt en repareert het spelmateriaal en de bezittingen. (Wil Westgeest)